top of page
  • เวลาเข้าพัก
    เวลาเช็คอิน 14.00 น. เวลาเช็คเอ้าท์ ก่อน 12.00 น. **กรณีเช็คเอ้าท์เลท 12.01-15.00 น. ชาร์จ 500 บ. 15.01-18.00 น. ชาร์จ 1,000 บ. อนุญาตให้เลทเช็คเอ้าท์ ในกรณีที่ห้องว่างเท่านั้น
  • WIFI
    WIFI ฟรีเฉพาะบริเวณสาธารณะ (รีเซฟชั่น และ ร้านกาแฟ)
  • สัตว์เลี้ยง
    ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก
bottom of page